Leader

Wysokość dostępnych środków w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Samorząd Województwa Pomorskiego informuje, że został ustalony limit dostępnych środków w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w województwie pomorskim.

Wartość dostępnych środków na poddziałania 19.2, 19.3 oraz 19.4 wynosi 36 800 680,91 (EUR). Natomiast limit na poddziałania 19.2 i 19.3 wynosi 30 099 276,91 (EUR).

Jednocześnie zgodnie z postanowieniami załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu na wybór LSR oraz zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2016 r., znak: ROWwrt-łt-540-2/16(770), w przypadku województwa pomorskiego kwotą dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest limit na poddziałania 19.2 i 19.3, a wybór LSR dokonuje się biorąc pod uwagę wysokość łącznego wnioskowanego wsparcia jedynie na poddziałania 19.2 i 19.3 PROW 2014-2020.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk