Segregatory - Stock Photo

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji – wniosek o przyznanie pomocy

Fot.©Depositphotos/Zerbor

Publikujemy formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Do pobrania:

LEGISLACJA

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pobierz

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

  • Wniosek o przyznanie pomocy  – wersja edytowalna – pobierz
  • Wniosek o przyznanie pomocy – PDF – pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

UMOWA

  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (PDF) – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk