Stock Photo - stos dokumentów

Aktualne formularze wniosków dla poddziałania 19.4 PROW 2014-2020

Informujemy, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały zamieszczone zmodyfikowane wersje formularzy: Wniosku o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" oraz Informacji dla LGD na potrzeby wypełnienia wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020.

_____________________________________

Aktualne formularze wniosków w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020 – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk