Leader

Spotkanie informacyjne dla lokalnych grup działania

Zapraszamy na spotkanie dotyczące podsumowania wyników oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, poddziałanie „funkcjonowanie LGD".

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. kwestie związane z obowiązkiem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz inne bieżące tematy.

Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 (rejestracja od 9:30) w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk