Szkolenie pomorskiego Leadera

Szkolenie pomorskiego Leader’a

Przedstawiciele wszystkich 20 działających w Naszym regionie Lokalnych Grup Działania i Rybackich wzięli udział w dwudniowym szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Spotkanie odbyło się w przededniu uruchomienia przez lokalne grupy konkursów dla wnioskodawców.

Pierwszy dzień szkolenia był poświęcony omawianiu zasad sporządzania biznesplanu stanowiącego jeden z kluczowych załączników do wniosku o przyznanie pomocy w ramach operacji dotyczących – szeroko rozumianego – rozwoju przedsiębiorczości.  Kolejny panel dotyczył omówienia sposobu weryfikacji przez samorząd województwa poprawności wyboru przez LGD projektów do dofinansowania. W drugim dniu spotkania omówiono najważniejsze elementy wniosków o przyznanie pomocy oraz zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzenia dotyczącego realizacji projektów w ramach podejścia Leader. Zasadnicza część dnia poświęcona była odpowiedziom na pytania i wątpliwości kierowane przez Lokalne Grupy Działania do samorządu województwa.

W województwie pomorskim działa 20 Lokalnych Grup Działania/ Rybackich, z których 15 współfinansuje swoje strategie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z pieniędzy mogą skorzystać różne podmioty, m.in: samorządy, organizacje pozarządowe, kościoły przedsiębiorcy, osoby fizyczne. Aby móc po nie sięgnąć, na obszarze wnioskodawcy musi działać lokalna grupa działania. Złożone projekty będą podlegać w – pierwszej kolejności – weryfikacji przez lokalną grupę działania, która musi ocenić czy i w jakim stopniu każdy z projektów wpisuje się w założenia strategii rozwoju dla swojego obszaru. Pozytywnie zweryfikowane projekty trafia do dalszej oceny do samorządu województwa pomorskiego, z którym ostatecznie będą podpisywane umowy.

_______________________

Baza Lokalnych Grup Działania – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk