KSOW
Studenci piszący notatki (Stock Photo)

Ankieta dotycząca planowanych operacji w ramach KSOW w 2017 r.

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2017 roku – etap II w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017.

W związku z powyższym prosimy Partnerów KSOW o wypełnienie załączonej ankiety, która pozwoli na analizę planowanych operacji w 2017 roku w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017.

_____________________________________

Do pobrania:

Ankieta – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk