Foto: R. Baranowski - wiejski domek

Nabór na operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów zakończony

Foto: R. Baranowski

31 maja 2017 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 15 wniosków, złożonych przez  gminy z terenu województwa pomorskiego, na łączną kwotę kosztów całkowitych operacji 19 675 967 zł natomiast kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 17 174 626 zł Wnioskodawcy ubiegają się o kwotę dofinansowania wynoszącą 10 928 208 zł

Dofinansowanie otrzymają projekty, które przejdą pozytywnie ocenę administracyjną oraz dla których środki finansowe na realizację są wystarczające w ramach dostępnego limitu, o czym decydować będzie kolejność  na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Pomorskiego liście projektów.

W terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wszyscy Wnioskodawcy zostaną indywidualnie poinformowani o wyniku oceny złożonych przez nich wniosków.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk