Stock Photo - Euro

Nowy wzór umowy dotyczący operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania w dn 12.07.2017 r. pismem znak ZP-153-DDD.071.4.2017.WDS.JZ wzór umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami 1-3a na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w wersji 2z.

link do dokumentacji – http://dprow.pomorskie.eu/inwestycje-w-targowiska

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk