Stock Photo - Sieć rybacka

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie ustalenia terminu złożenia przez Lokalne Grupy Działania sprawozdania z realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju za pierwszy rok realizacji LSR

Informujemy że w dniu 5 października 2017 r. ZWP przyjął Uchwałę Nr 1099/273/17 w sprawie ustalenia terminu złożenia przez Lokalne Grupy Działania sprawozdania z realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju za pierwszy rok realizacji LSR, tj. rok 2016. Zgodnie z Uchwałą Nr 1099/273/17, termin złożenia przez Lokalne Grupy Działania sprawozdania z realizacji LSR za rok 2016 został ustalony na dzień nie później niż 31 października 2017 r.

Uchwała Nr 1099/273/17 obowiązuje wszystkie Lokalne Grupy Działania/ Lokalne Grupy Rybackie.

  1. Uchwała nr 1099/273/17
  2. Załącznik do Uchwały
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk