Segregatory - Stock Photo

Rozpoczynamy kolejny konkurs na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach PROW 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020.

Termin składania wniosków:
27 luty 2018 r. – 03 kwietnia 2018 r.

Miejsce składania wniosków:
sekretariat Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, pokój 300 a, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 – 15:30.
_____________________________________

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 78/300/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. – pobierz
  • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/300/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. – ogłoszenie o naborze – pobierz

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY, WNIOSEK O PŁATNOŚĆ, UMOWA  link do pobrania dokumentów: 

https://dprow.pomorskie.eu/scalanie-gruntow

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk