NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Stock Photo - agroturystyka

Rozpoczynamy konkurs na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
03 kwietnia 2018 r. – 11 maja 2018 r.

Miejsce składania wniosków:
sekretariat Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, pokój 300 a, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 – 15:30.
_____________________________________

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 232/312/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 marca 2018 r. –  pobierz
  • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 232/312/18  Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 marca 2018 r. – ogłoszenie o naborze –  pobierz
  • Kryteria oceny operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –  pobierz

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY, WNIOSEK O PŁATNOŚĆ, UMOWA –  pobierz dokumenty 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk