Spotkanie informacyjne dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020 z dnia 06 kwietnia 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020 z dnia 06 kwietnia 2018 r.

Ponad 60 osób wzięło udział w spotkaniu poświęconym omówieniu zasad przyznawania pomocy dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach PROW 2014-2020 oraz przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Spotkanie zorganizowane było na terenie Filharmonii Bałtyckiej przy ul Ołowianka 1.

Z uwagi na ogłoszony  nabór wniosków o przyznanie pomocy Samorząd Województwa Pomorskiego zorganizował szkolenie, podczas którego zostały omówione warunki i zasady udzielania pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów oceny projektów,  zapisów dedykowanego do powyższego Działania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 z późn. zm.) oraz instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy  dotyczącej powyższego typu operacji, a także  wytycznych wynikających z interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnikami spotkania byli pracownicy urzędów gmin oraz instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, którzy będą składali wnioski aplikacyjne o uzyskanie środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Pomoc przyznawana będzie na kształtowanie przestrzeni publicznej oraz odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne. Koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego

Pomoc określona jest w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi łącznie na wszystkie zakresy
wymienione w §2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (tj. obiekty pełniące funkcje kulturalne, przestrzeń publiczna oraz zabytki) 500 000 PLN na miejscowość.

W załączaniu przekazujemy prezentację ze spotkania oraz zapytanie UMWP wraz z udzieloną odpowiedzią przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws przyznawania punktów za spełnienie kryteriów wyboru operacji.

Przypominamy, że nabór już trwa …

prezentacja

zapytanie

odpowiedź

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk