UE Europejski Fundusz Morski i Rybacki - logo

Zmieniony wzór umowy w ramach PO Rybactwo i Morze

Informujemy, że w dniu samorząd województwa otrzymał nowy wzór umowy o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 działanie 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych w ramach PO Rybactwo i Morze  Zmianą usunięto przypisu dolnego nr. 12 o treści …”Warunek utworzenia miejsca pracy jest spełniony, jeżeli ogółem zwiększy się łączna liczba pracowników zatrudnionych do dnia złożenia wniosku o płatność w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie…”.

nowy wzór umowy do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk