Stock Photo - Sieć rybacka

Zwalczanie nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

Informujemy, że w Uchwałą Nr 338/319/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął do stosowania Procedurę zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Procedura została zatwierdzona przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym – i obowiązuje wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu oraz realizację projektów. Dokument obowiązuje zatem również samorząd województwa pomorskiego który pełni funkcję instytucji pośredniczącej dla podejścia LEADER. Procedura zawiera m.in. opis najczęściej spotykanych nadużyć finansowych, wskazówki i zalecenia odnośnie zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych w realizacji Programu oraz projektów.

UCHWAŁA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

Zasady zgłaszania podejrzeń nieprawidłowości wraz z formularzem do tych zgłoszeń dostępne są pod adresami:

https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/naduzycia-finansowe/

https://mgm.gov.pl/bez-kategorii/naduzycia-finansowe-formularz/

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk