Stock Photo - Mężczyzna liczący pieniądze

Nowe zasady realizacji umów w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Zgodnie z nowymi zasadami realizacji umów w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, w przypadku zamówień powyżej 20 000 zł netto, beneficjenci zobowiązani będą do wybrania wykonawcy w sposób określony w opracowanym przez Instytucję Zarządzającą dokumencie p.n Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” .Dokument określa również wysokość sankcji finansowych w przypadku uchybienia ww zasadom. Informujemy jednocześnie, że dla beneficjentów konkursów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Rybackie, nowe zasady obowiązują dla  umów zawartych w naborach ogłoszonych po dniu 13 kwietnia 2018 r. W przypadku działań dla których wnioskodawcami są Lokalne Grupy Rybackie, nowe zasady obowiązują dla umów zawartych na podstawie wniosków złożonych po dniu 13 kwietnia

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk