Budowa Targowiska Gminnego w Skarszewach z unijnym dofinansowaniem

Budowa Targowiska Gminnego w Skarszewach z unijnym dofinansowaniem

W trwającym od 03 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r. II naborze można było składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dotychczasowej perspektywie finansowej na lata 2014-20 w ramach powyższego działania podpisano już umowy na realizację 13 projektów, których łączna kwota dofinansowania wyniosła 9 400 130 zł przy kosztach całkowitych realizacji operacji wynoszących 14 773 110, 17 zł. W rozstrzygniętym konkursie w wymaganym terminie złożono 2 wnioski o przyznanie pomocy, przy czym jeden wnioskodawca wycofał złożony wniosek.

W dniu 13 września 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę ws o dofinasowania powyższego projektu.

w załączeniu:

– Uchwała Nr 959/362/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 września  2018 roku – pobierz

– Załącznik nr 1 do Uchwały  Nr 959/362/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 września  2018 roku (lista operacji) – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk