PO RYBY 2014-2020
Stock Photo - stos dokumentów

PO Ryby 2014-20 : Udostępniamy nowe wzory dokumentów

Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze.

W dziale „dokumenty do pobrania PO Ryby 2014-20” udostępniliśmy Państwu zaktualizowane dokumenty wdrożeniowe na realizację operacji w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja, objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na 2019

dokumenty do pobrania 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk