Aktualizacja instrukcji do wniosku o płatność wersji 5z

Aktualizacja instrukcji do wniosku o płatność wersji 5z

Publikujemy zaktualizowaną instrukcję do wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

Powyższa zmiana spowodowana jest faktem , iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzyskała akceptację  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę dotychczas stosowanego podejścia i możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania Indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, także w odniesieniu do operacji, dla których zostały zawarte już umowy o przyznaniu pomocy.

Wprowadzona zmiana odnosi się do przypadków, w których podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.

Bezpośredni link do znowelizowanej instrukcji – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk