Aktualizacja dokumentów w ramach operacji typu „Scalanie gruntów”

Aktualizacja dokumentów w ramach operacji typu „Scalanie gruntów”

Przekazujemy Państwu obowiązujące od 27 października formularze wniosków oraz umowę na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego PROW na lata 2014-20 udostępnione przez ARiMR.

Zakres aktualizacji:

•        wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (2z) oraz instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;

•        wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (3z);

•        wzór formularza wniosku o płatność (3z) oraz instrukcja wypełniania wniosku o płatność (3z),

Dokumenty znajdują się w zakładce PROW 2014-20 > Dokumenty do pobrania >scalanie gruntów

bezpośredni link – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk