Aktualizacja dokumentów w ramach operacji typu „Scalanie gruntów”

Aktualizacja dokumentów w ramach operacji typu „Scalanie gruntów”

06.11.2018
Krzysztof Rojek
Krzysztof
Rojek
AUTOR
Krzysztof Rojek
Krzysztof
Rojek
06.11.2018

Przekazujemy Państwu obowiązujące od 27 października formularze wniosków oraz umowę na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego PROW na lata 2014-20 udostępnione przez ARiMR.

Zakres aktualizacji:

•        wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (2z) oraz instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;

•        wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (3z);

•        wzór formularza wniosku o płatność (3z) oraz instrukcja wypełniania wniosku o płatność (3z),

Dokumenty znajdują się w zakładce PROW 2014-20 > Dokumenty do pobrania >scalanie gruntów

bezpośredni link – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk