Stock Photo - biurko pracownicze

Aktualizacja instrukcji do wniosku o płatność w wersji 5z

Udostępniamy Państwu znowelizowaną instrukcję do wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020.

W związku z wejściem w życie 8 listopada 2018 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 (Dz.U. z 2018 , poz. 2116), dokonano aktualizacji zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (I_WoP-1_19.4 w wersji 4z).

Instrukcji zawarto informacje dotyczące sposobu ustalania wysokości pośrednich transz pomocy wypłacanych Lokalnym Grupom Działania w ramach poddziałania 19.4.

Zmiany w Instrukcji oznaczono kolorem żółtym.

Dokument znajduje się w dziale PROW 2014-20> Dokumenty do pobrania > Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk