Nabór wniosków na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zakończony

Nabór wniosków na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zakończony

60 wniosków wpłynęło do samorządu województwa w ramach konkursu na projekty „drogowe". Wnioskowana kwota ponad 3-krotnie przekracza dostępne środki.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego, aplikacje można było  składać od 24 września do 31 października 2018 r. W wymaganym terminie złożono 60 wniosków, w tym 58 przez Gminy oraz 2 przez Powiaty. Koszty całkowite złożonych wniosków wynoszą 125 253 482, 86 zł, kwalifikowalne 116 267 102, 70 zł w zakresie : 23 782 681, 42 zł budowa dróg, 92 187 296, 83 przebudowa dróg, zakup sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji- 297 124 ,45 zł . Wnioskodawcy ubiegają się o łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 70 382 679 zł. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie oceny punktowej złożonych wniosków przez pracowników DPROW w celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy.

To drugi konkurs na realizację projektów z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″. W ramach pierwszego z nich podpisano 76 umów, których łączne dofinansowanie wynosi 91 041 101 zł

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk