Zmiana formularza wniosku Beneficjenta o zaliczkę

Zmiana formularza wniosku Beneficjenta o zaliczkę

W związku z aktualizacją formularza wniosku Beneficjenta o zaliczkę wprowadzoną Zarządzeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 46/2019 z dnia 27.03.2019 r. udostępniamy Państwu znowelizowany formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania.

Dokumenty znajdują się w zakładce PROW 2014-20 > Dokumenty do pobrania > Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność , w części nr 3 dotyczącej Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Bezpośredni link do działu z dokumentami – otwórz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk