Aktualizacja dokumentów dla działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Aktualizacja dokumentów dla działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Udostępniamy Państwu znowelizowane dokumenty dla poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania" w ramach PROW 2014-20.

Wzory formularzy zostały opracowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i uzyskały akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z powyższym przekazujemy wersję elektroniczną formularzy:

– wniosku o przyznanie pomocy w wersji 2z ( dokument obowiązuje od 15 kwietnia br.)

– wniosku o płatność w wersji 2z ( dokument obowiązuje od 16 kwietnia br.)

– umowy o przyznaniu na operacje składane w ramach poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” w wersji 3z ( dokument obowiązuje od 15 kwietnia br.)

bezpośredni link do działu z dokumentami – otwórz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk