Nowe dokumenty w ramach programu LEADER

Nowe dokumenty w ramach programu LEADER

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części dotychczasowego beneficjenta określającej warunki kontynuowania realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami.

Wzory ww. formularzy, zgodnie z art. 42 ust. 3 powyżej wskazanej ustawy, uzyskały akceptację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z powyższym udostępniamy Państwu wersję elektroniczną formularza umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części dotychczasowego beneficjenta określającej warunki kontynuowania realizacji operacji wraz z załącznikami

Powyższe dokumenty znajdują się w dziale PROW 2014-20 > Dokumenty do pobrania >Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bezpośredni link do działu z dokumentami – otwórz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk