Zmiany w dokumentacji aplikacyjnej – TARGOWISKA w ramach PROW na lata 2014-2020.

Zmiany w dokumentacji aplikacyjnej – TARGOWISKA w ramach PROW na lata 2014-2020.

W związku z aktualizacją instrukcji wypełniania wniosku o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wprowadzeniem dodatkowego załącznika Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (obowiązkowo wypełnia pełnomocnik będący osobą fizyczną), udostępniamy Państwu, na naszej stronie internetowej, powyższe dokumenty.

Dokumenty znajdują się w dziale PROW 2014-20/Dokumenty do pobrania/Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Bezpośredni link zobacz

Dokumenty obowiązują od 31 lipca 2019 r.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk