Aktualizacja dokumentów w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Aktualizacja dokumentów w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zgodnie z informacją przesłaną przez Departament Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 22 sierpnia 2019 r. dotyczącą zmian w załącznikach mających zastosowanie do II naboru wniosków o przyznanie pomocy, udostępniamy Państwu ,na naszej stronie internetowej, poniższe dokumenty:

•       instrukcję wypełniania wniosku o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz

•        załącznik- Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (obowiązkowo wypełnia pełnomocnik będący osobą fizyczną) – pobierz

•       skan pisma, w którym doprecyzowano zapisy instrukcji wypełniania karty weryfikacji wniosku o przyznaniu pomocy dla poddziałania 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii typ operacji: 7.2.2. „Gospodarka wodno-ściekowa” – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk