PO RYBY 2014-2020
Nowe wzory umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Nowe wzory umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 17 ust. 3 Ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na stronie internetowej zostały DPROW zostały umieszczone zmienione wzory umów o dofinansowanie w zakresie poszczególnych działań Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Jednocześnie informujemy, że powyższe dokumenty obowiązują w ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych od dnia 27.08.2019 r. 

Nowe wzory umów znajdują się w dziale PO Ryby 2014-20/ Dokumenty do pobrania PO Ryby 2014-20

lub poniżej:

Działanie 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych – pobierz

Działanie 4.3 działania prowadzone w ramach współpracy – pobierz

Działanie 4.4 koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk