Aktualizacja dokumentów w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Aktualizacja dokumentów w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

W związku z otrzymaną informacją  od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie  opracowania nowych wzorów formularzy dotyczących poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, objętego PROW na lata 2014-2020, publikujemy na stronie internetowej Departamentu następujące dokumenty:

– wniosek o płatność oraz informację monitorującą realizację operacji wraz z instrukcjami ich wypełniania

Dokumenty znajdują się w zakładce PROW 2014-20 > Dokumenty do pobrania > Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Bezpośredni link do działu z dokumentami – otwórz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk