PO RYBY 2014-2020
Nowe Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Nowe Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opracowało zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze", mający na celu zminimalizowanie obciążeń dla Beneficjentów, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązków związanych z promowaniem konkurencyjności.

Nowe Zasady przewidują m.in. uproszczony tryb dla zamówień powyżej kwoty 20 000 zl netto do kwoty 50 000 zl netto, możliwość umieszczania zapytań ofertowych na dedykowanym portalu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak również określają zasady sumowania poszczególnych kategorii kosztów w celu ustalenia wartości zamówienia.

Nowe regulacje mają zastosowanie, co do zasady, do umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zawartych po dniu 30 września 2019 r.

Cały artykuł pod linkiem- zobacz

Dokument znajduje się w zakładce PO Ryby 2014-20 / Zasady Konkurencyjności PO Ryby 2014-20

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu, bezpośredni link- zobacz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk