PO RYBY 2014-2020
Aktualizacja wzorów umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Aktualizacja wzorów umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej DPROW zostały umieszczone zmienione wzory umów o dofinansowanie w zakresie poszczególnych działań Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze".

Jednocześnie informujemy, że powyższe dokumenty obowiązują od 1 października 2019 r. dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz w wersji dla naborów ogłoszonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.

Nowe wzory umów znajdują się w dziale PO Ryby 2014-20/ Dokumenty do pobrania PO Ryby 2014-20

Bezpośredni link – zobacz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk