PO RYBY 2014-2020
Portal Ogłoszeń ARiMR dostępny dla beneficjentów PO RYBY

Portal Ogłoszeń ARiMR dostępny dla beneficjentów PO RYBY

informujemy, iż od 1 października 2019 r. wnioskodawcy/beneficjenci Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Priorytetu IV, mogą publikować zapytania ofertowe na Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Możliwość tę zawarto w „Zasadach konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, podpisanych w dniu 16 września 2019 r. przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. ARiMR dostosowała Portal Ogłoszeń i „wniosek o nadanie uprawnień” do potrzeb nowych użytkowników.

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokumenty zostały umieszczone w dziale PO Ryby 2014-20 > Zasady konkurencyjności PO Ryby 2014-20

lub bezpośrednio poniżej:

  • Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń (Wzór wniosku o nadanie lub reset uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR) – pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o nadanie uprawnień (Instrukcja jest dokumentem określającym w jaki sposób należy wypełnić Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR) – pobierz
  • Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR wersja 4z – pobierz

Dokumenty obowiązują od 30 września 2019 r. 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk