PO RYBY 2014-2020
Portal Ogłoszeń ARiMR dostępny dla beneficjentów PO RYBY

Portal Ogłoszeń ARiMR dostępny dla beneficjentów PO RYBY

09.10.2019
Krzysztof Rojek
Krzysztof
Rojek
AUTOR
Krzysztof Rojek
Krzysztof
Rojek
09.10.2019

informujemy, iż od 1 października 2019 r. wnioskodawcy/beneficjenci Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Priorytetu IV, mogą publikować zapytania ofertowe na Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Możliwość tę zawarto w „Zasadach konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, podpisanych w dniu 16 września 2019 r. przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. ARiMR dostosowała Portal Ogłoszeń i „wniosek o nadanie uprawnień” do potrzeb nowych użytkowników.

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokumenty zostały umieszczone w dziale PO Ryby 2014-20 > Zasady konkurencyjności PO Ryby 2014-20

lub bezpośrednio poniżej:

  • Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń (Wzór wniosku o nadanie lub reset uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR) – pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o nadanie uprawnień (Instrukcja jest dokumentem określającym w jaki sposób należy wypełnić Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR) – pobierz
  • Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR wersja 4z – pobierz

Dokumenty obowiązują od 30 września 2019 r. 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk