Zmiana dokumentów w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Zmiana dokumentów w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

W związku z zakończeniem przez ARiMR prac nad aktualizacją formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji składanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz formularza Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji, publikujemy na naszej stronie internetowej powyżej wymienione formularze. Przekazywane dokumenty uwzględniają uwagi Samorządów Województw zgłoszone podczas spotkania koordynacyjnego Zespołu roboczego ds. PROW przy Konwencie Marszałków RP.

  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji Biznesplanu – pobierz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji – pobierz

Powyższe dokumenty znajdują się także w dziale Prow 2014-20 > Dokumenty do pobrania > Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk