DniOtwarte.eu - logo

Zainwestuj w swój projekt. Zgłoś się do DOFE 2020 !

Zapraszamy do udziału w kolejnej już edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2020 roku.

DOFE to ogólnopolska akcja, która promuje projekty finansowane z Funduszy Europejskich. Warunkiem uczestnictwa jest udostępnienie społeczeństwu efektów swoich projektów w postaci specjalnej, korzystnej oferty np. darmowe wejście, zniżka lub zwiedzanie zaplecza niedostępnego na co dzień dla odwiedzających.

Udział w Dniach Otwartych to także świetna okazja do promocji projektu w całej Unii Europejskiej! Dni Otwarte są elementem kampanii Europe in My Region, która pokazuje, jak wiele projektów w całej Unii Europejskiej zrealizowano dzięki Funduszom Europejskim.

Główną korzyścią z udziału w akcji jest nie tylko ogólnopolska i regionalna promocja, ale też możliwość wzmocnienia swojego wizerunku poprzez udziału w dużej akcji. DOFE corocznie skupia  prawie setki wydarzeń, które łącznie odwiedzają tysiące uczestników. Akcja zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016 na najlepszą europejską kampanię publiczną.

To co wyróżnia DOFE spośród innych, podobnych akcji to wydarzenia w miejscach niekoniecznie związanych z rozrywką i relaksem. Możliwość zobaczenia zaplecza teatrów, parków technologicznych, zakładów produkcyjnych, a nawet oczyszczalni ścieków najbardziej przyciągają uczestników.

W ramach promocji DOFE przygotowany zostanie spot radiowy oraz spot video (emisja w TV, internecie i środkach komunikacji miejskiej). Ponadto przeprowadzona zostanie kampania typu outdoor (np. citylighty na wiatach przystankowych, billboardy, plakaty). Akcja posiada swój logotyp oraz gotowe do powielenia szablony materiałów promocyjnych.

Informacja na temat DOFE będzie silnie promowana w mediach społecznościowych – Facebook, Instagram (konkursy, plebiscyty), w kampaniach bannerowych w internecie oraz na stronach internetowych zarządzanych przez Ministerstwo.

Jako uzupełnienie DOFE 2020 organizatorzy zaplanowali przygotowanie albumu, w którym pokazana zostanie skala zmian, jakie zaszły w poszczególnych regionach Polski dzięki wsparciu z FE, ciekawostki na temat regionów oraz wybrane najciekawsze projekty (łącznie co najmniej 48 projektów) dofinansowane z UE – przede wszystkim beneficjentów, biorących udział w DOFE. Uzupełnieniem papierowej publikacji będą filmy promocyjne o długości ok. 1 minuty pokazujące każdy z opisanych projektów.

Jeżeli mają Państwo pomysł na swój udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, służymy pomocą i radą. W przypadku pytań i wątpliwości, w zakresie Programów wdrażanych przez DPROW, osobami wyznaczonymi do kontaktu są:

Pani Ewelina Bielecka ,tel. 58 32 68 330, e-mail: e.bielecka@pomorskie.eu  

Pan Krzysztof Rojek ,tel. 58 32 68 452, e-mail: k.rojek@pomorskie.eu 

Koordynatorem pomorskich DOFE jest Pani Anna Lenczowska z Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, tel. 58 326 84 05, email: a.lenczowska@pomorskie.eu

Atrakcje Beneficjentów zgłaszane będą za pośrednictwem portalu DOFE https://dniotwarte.eu/ Uruchomienie serwisu zaplanowano na 1 lutego 2020 roku.

Śledźcie nasze serwisy internetowe:

http://www.rpo.pomorskie.eu/

https://www.facebook.com/pomorskiewunii

https://www.instagram.com/pomorskie.w.unii/

https://www.instagram.com/dprow_gdansk

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk