PO RYBY 2014-2020
Marszałek Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia.

Prawie 2,5 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dla Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

19.02.2020
Krzysztof Rojek
Krzysztof
Rojek
AUTOR
Krzysztof Rojek
Krzysztof
Rojek
19.02.2020

Otrzymane dodatkowo fundusze PLGR przeznaczy na realizację strategii rozwoju swojego obszaru. Pieniądze trafią na projekty podmiotów sektora gospodarczego, publicznego i społecznego. Aneks do umowy w tej sprawie podpisany został 17 lutego przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia.

Zwiększenie budżetu dla obszaru Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej jest wynikiem, dokonanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, podziału rezerwy środków.

Połowa dodatkowych środków zostanie przeznaczona na konkursy adresowane do sektora gospodarczego, a połowa – dla sektora publicznego oraz społecznego. Lokalni przedsiębiorcy korzystają ze środków na podejmowanie i rozwój  działalności gospodarczej, a szczególne miejsce zajmują konkursy na wspieranie różnicowania działalności rybackiej i tworzenie miejsc pracy „poza sektorem” oraz tworzenie łańcucha dostaw produktów rybackich. Projekty realizowane przez sektor publiczny dotyczą budowy/ przebudowy infrastruktury zarządzania antropopresją, infrastruktury turystycznej i kulturalnej historycznie związanych z działalnością rybacka, edukacji morskiej i żeglarskiej. Dla organizacji pozarządowych zaplanowano działania związane m.in. z promocją dziedzictwa rybackiego.

Wieloaspektowy charakter strategii oznacza, że rozwój lokalny obszaru postrzegany jest przez pryzmat wielu uzupełniających się elementów, angażujących podmioty różnych sektorów z uwzględnieniem specyfiki obszaru – mówił podczas spotkania Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk. Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia podkreślali, że efektami realizacji strategii są nie tylko konkretne projekty, twarde wskaźniki w postaci miejsc prac ale również aktywizacja lokalnej społeczności.

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka obejmuje swoim zasięgiem gminy wiejskie: Kosakowo, Puck, Krokowa oraz miejskie: Puck, Władysławowo, Jastarnia oraz Hel.

Łączna wysokość środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na realizację lokalnej strategii tego obszaru wynosi obecnie niespełna 19 mln zł i jest najwyższą alokacją w województwie.

PLGR jest jedną z dwóch dwufunduszowych strategii wdrażanych na terenie województwa pomorskiego. Oprócz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, współfinansowana jest – dodatkowo – ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ponad 11 mln zł.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk