Aktualizacja dokumentów w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Aktualizacja dokumentów w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa ARiMR z dnia 12.02.2020 r. wprowadzającego zaktualizowany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" , "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 20 publikujemy dokumenty w wersji 3z.

  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
  • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji – pobierz
  • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
  • Zał. nr 3 do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – pobierz
  • Zał. nr 3a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
  • Zał. nr 4 do umowy – Informacja po realizacji operacji – pobierz
  • Zał. nr 5 do umowy – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne – pobierz 

Nowe dokumenty znajdują się również w dziale Dokumenty do pobrania > Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk