Aktualizacja dokumentów w ramach operacji typu „Scalanie gruntów”

Aktualizacja dokumentów w ramach operacji typu „Scalanie gruntów”

Zgodnie z otrzymaną informacją od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazujemu Państwu zakatualizowaną na dzień 6 marca 2020 r.  Instrukcję do wniosku o płatność  wersja 3z  na operacje typu „Scalanie gruntów”  w ramach poddziałania „ Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powyższy dokument znajduje sie w dziale PROW 2014-20 > Dokumenty do pobrania > Scalanie gruntów.

Instrukcja w wersji 3z – pobierz dokument 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk