Grafika - wykrzyknik

Pilna informacja dotycząca szkolenia z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją związaną z koronawirusem informujemy, że zaplanowane na dzień 24 marca 2020 r. w Gdańsku szkolenie dotyczące zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zostaje odwołane.

Jednocześnie informujemy, ze do dnia 24 marca 2020 r. na stronie internetowej www.dprow.pomorskie.eu udostępniony zostanie szczegółowy materiał dotyczący warunków ubiegania się o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach ww zakresu oraz zasad przyznawania punktów. Materiał zostanie również przekazany na Państwa skrzynki email.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją mogącą mieć wpływ na absencje pracowników, rekomendujemy przesyłanie ewentualnych pytań  dotyczących konkursu na adresy: dprow@pomorskie.eup.jasniewski@pomorskie.eu oraz j.durzynska@pomorskie.eu.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk