PO RYBY 2014-2020
Grafika - wykrzyknik

UWAGA! Ważny komunikat dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

12.05.2020
Karolina Dulanowska
Karolina
Dulanowska
AUTOR
Karolina Dulanowska
Karolina
Dulanowska
12.05.2020

Nie będzie sankcji za naruszenie „Zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców".

Informujemy, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 – wydał Instytucjom Pośredniczącym Wytyczną o zawieszeniu sankcjonowania naruszeń wynikających z „Zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020″ dla zamówień przeprowadzonych od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Zwracamy przy tym uwagę, że Wytyczna nie zwalnia beneficjentów ze stosowania – co do zasady – „Zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców…” stanowiąc jedynie o nie nakładaniu korekt finansowych w przypadku uchybień w ich realizacji.

Do pobrania:

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020  – pobierz plik

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk