Nowy wzór Wniosku o płatność na projekty grantowe w ramach poddziałania 19.2

Nowy wzór Wniosku o płatność na projekty grantowe w ramach poddziałania 19.2

Udostępniamy Państwu zaktualizowany do wersji 5z wzór formularza wniosku o płatność na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z instrukcją jego wypełniania.

  • Wniosek o płatność, wersja 5z (pdf.) – pobierz
  • Wniosek o płatność wersja edytowalna 5z – pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność, wersja 5z – pobierz 

W formularzu wniosku (w formacie *.xlsx), oprócz wprowadzenia nowych załączników (deklaracji RODO), dodano:

– możliwość powielania arkuszy „Wykazu faktur” oraz załącznika VIII.A.3 „Karta rozliczenia…” – bez konieczności korzystania z pliku dodatkowych arkuszy;

– możliwość wprowadzenia na Wykazie faktur, danych o wielu aneksach do umowy o powierzenie grantu – dotychczas dostępne były tylko pola dla jednego aneksu.

Nowe dokumenty znajdują się również w dziale: 

Dokumenty do pobrania >  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – zobacz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk