PO RYBY 2014-2020
Komunikat Sars-Cov-2 - banner

UWAGA! Kolejne ułatwienia w realizacji projektów dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – zmiana rozporządzenia dotyczącego realizacji projektów

Informujemy, że w dniu 9 września 2020 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2020 r., poz. 1555). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 września 2020 r.

Nowelizacja przepisów zawiera, oczekiwane przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ułatwienia w realizacji i „trwałości” operacji, m.in. znosi obowiązek osiągnięcia 30% wartości lub ilości sprzedanych dóbr/ usług jak również w istotny sposób modyfikuje zobowiązania w zakresie miejsc pracy, w tym w ramach „momentu bazowego”. Wprowadzanie zmian/ aneksowanie umów będzie możliwe po przekazaniu przez ARiMR wystandaryzowanych formularzy aneksów.

Do pobrania: 

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk