Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logotyp

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w projektach PROW

Zamieszczamy stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako wkładu własnego gminy w operacjach współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

Interpretacja MRiRW do pobrania 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk