Save the Date - konferencja - plakat

Zapraszamy do udziału w Dorocznej Konferencji Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (Baltic Sea States Subregional Cooperation, BSSSC)

Konferencja odbędzie się w dniach 07- 08 października br. w formule hybrydowej. Wydarzenie jest kulminacyjnym momentem dwuletniej prezydencji, sprawowanej przez Województwo Pomorskie.

Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania jest Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego. Nowe możliwości. Program wydarzenia obejmuje interesujące panele dyskusyjne oraz warsztaty z udziałem międzynarodowych gości. Przez dwa dni uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję do zadawania pytań w sprawach, które mają kardynalne znaczenie dla regionów Morza Bałtyckiego, takie jak: czyste środowisko, rozwój cyfrowy, czy kultura i tożsamość.

Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o zarejestrowanie się, korzystając z dedykowanego formularza, znajdującego się na stronie https://bsssc-registration.pomorskie.eu/

Konferencja odbywać się będzie w języku angielskim. Całość tłumaczona będzie jednak symultanicznie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z p. Agatą Birecką (a.birecka@pomorskie.eu) oraz p. Pauliną Aleksander (p.aleksander@pomorskie.eu).

*Sieć Baltic Sea States Sub-regional Co-operation, której obecnie przewodzi Marszałek Mieczysław Struk, została ustanowiona przez samorządowców z regionu Morza Bałtyckiego w celu zacieśnienia współpracy, lobbingu i promowania zagadnień ważnych dla szczebla regionalnego. Obszarami priorytetowymi są m.in.: polityka spójności, kryzysy środowiskowe i klimatyczne, transport oraz dostępność, polityka morska, kultura i tożsamość bałtycka, zaangażowanie i upodmiotowienie młodzieży. W ramach pomorskiej prezydencji BSSSC (2020-2021) podjęto także dyskusje dotyczące cyfryzacji, zagrożeń dla demokracji, globalizacji oraz starzenia się społeczeństw.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk