Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Informacja o VIII naborze wniosków z poddziałania 3.1 PROW 2014-2020

logo KOWR

Na prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekazujemy informację o rozpoczęciu ósmego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" PROW 2014-2020.

Do pobrania- Ogłoszenie Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk