Umowy z pomorskimi Lokalnymi Grupami Działania na dofinansowanie lokalnych projektów podpisane. Dodatkowe środki pochodzą z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowy z pomorskimi Lokalnymi Grupami Działania na dofinansowanie lokalnych projektów podpisane. Dodatkowe środki pochodzą z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Foto: Marcin Szumny

Umowy zwiększające dofinansowanie podpisali 27 października 2021 r. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele Lokalnych Grup Działania. Łączna kwota ponad 10 mln euro trafiła do 15-u stowarzyszeń obejmujących zasięgiem niemal całe województwo pomorskie.

Ta kwota przełoży się na kilkaset różnych projektów, bo za pośrednictwem LGD realizowane są projekty „drobniejsze” finansowo ale niezwykle istotne dla społecznego, kulturalnego, gospodarczego rozwoju wspólnot lokalnych – powiedział podczas spotkania Marszałek Województwa Mieczysław Struk. Dostrzegając wagę takich przedsięwzięć oraz aktywność grup działania, Zarząd Województwa zdecydował o dedykowaniu 40 mln euro Programu Fundusze Europejskiego dla Pomorza 2021-2027 na realizację lokalnych projektów w kolejnych latach – dodał.

Aneksy przekazujące dodatkowe środki umożliwią realizację projektów związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej, rozwojem istniejących firm, zachowaniem lokalnego dziedzictwa, rozwojem infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej ale również rozwijaniem wiedzy mieszkańców np. w zakresie ekologii – wyjaśnił Wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

Do tej pory pomorskie LGD miały do dyspozycji ponad 40 mln euro unijnego wsparcia. Z dodatkowych środków, na obszar poszczególnych grup trafi od 365 tys. euro do nawet 1,3 mln euro. Konkretne kwoty zależą od liczby mieszkańców terenu działania danej LGD.

Kolejnym krokiem będzie ogłaszanie przez lokalne grupy konkursów dla swojego obszaru.

Foto: Marcin Szumny

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk