Aktualizacja dokumentów w ramach operacji typu „Scalanie gruntów”

Aktualizacja dokumentów w ramach operacji typu „Scalanie gruntów”

16.11.2021
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
AUTOR
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
16.11.2021

W związku z wejściem w życie Zarządzenia 129/2021 Prezesa ARiMR z dnia 10.11.2021 r. wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje typu  „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 publikujemy nowy wzór umowy wraz z załącznikami (wersja 8z).

 

 

Do pobrania
DOCX
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z) - wersja edytowalna
XLSX
Załącznik nr 1 do umowy „Zestawienie rzeczowo finansowe operacji” (wersja 8z) - wersja edytowalna
DOCX
Załącznik nr 2 do umowy „Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020); (wersja 8z) - wersja edytowalna
DOCX
Załącznik nr 2a do umowy „Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)” (wersja 8z) - wersja edytowalna
DOCX
Informacja o przetwarzaniu danych (RODO) - wersja edytowalna
PDF
Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z) - wersja pdf
PDF
Załącznik nr 1 do umowy „Zestawienie rzeczowo finansowe operacji” (wersja 8z) - wersja pdf
PDF
Załącznik nr 2 do umowy „Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020); (wersja 8z) - wersja pdf
PDF
Załącznik nr 2a do umowy „Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)” (wersja 8z) - wersja pdf
PDF
Informacja o przetwarzaniu danych (RODO) - wersja pdf
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk