Aktualizacja dokumentów aplikacyjnych na Naszej stronie

Aktualizacja dokumentów aplikacyjnych na Naszej stronie

Polecamy zapoznanie się z najnowszymi dokumentami przygotowanymi przez ARiMR, które udostępniliśmy dla Państwa w zakładce PROW 2014- 20/ dokumenty do pobrania.

 

1. Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (4z) na operacje w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy 19.3 wersja 4z – otwórz
 • Załącznik nr 1 zestawienie rzeczowo- finansowe operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) –  otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji (excel) – otwórz
 • Załącznik nr 4 informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób (pdf) – otwórz

2. Zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (3z) na operacje w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020 

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (excel) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów projektu do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów projektu do wielokrotnego wypełniania (pdf) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy – otwórz

 3. Doprecyzowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dotyczącą:

– na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (aktualna od 15 listopada 2021 r.) – pobierz

– na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 • Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (aktualna od 15 listopada 2021 r.) – pobierz

Bezpośredni link do najnowszych dokumentów – zobacz dokumenty

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk