Gmina Kartuzy nagrodzona w konkursie filmowym „Nakręceni na PROW!”

Gmina Kartuzy nagrodzona w konkursie filmowym „Nakręceni na PROW!”

W tym roku po raz pierwszy Samorząd Województwa Pomorskiego zorganizował konkurs filmowy promujący efekty wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Nakręceni na PROW!”

Konkurs adresowany był do pełnoletnich mieszkańców województwa pomorskiego, oraz jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych działających na obszarze naszego województwa.

Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić film, który ukaże efekty projektów zrealizowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Termin nadsyłania prac upłynął w dniu  15 listopada 2021 roku.

Swoją pracę do konkursu zgłosiła Gmina Kartuzy.

Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Pomorskiego nagrodziła film doceniając sposób zaprezentowania zrealizowanych projektów oraz zgodność pracy z celami konkursu i jego kryteriami. W filmie przedstawiono w sposób przekrojowy projekty, które samorząd gminy Kartuzy oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy zrealizowały ze środków PROW 2014-2020.

Projekty, które realizujemy są impulsem do dalszych zmian i wyzwalają one w naszych mieszkańcach nieodkryte pokłady kreatywności. Mają one wpływ na jakość ich życia. Celem realizacji filmu była chęć upowszechnienia wiedzy na temat PROW, zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania ze wsparcia Programu oraz promocja Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich.”

Podkreślił Burmistrz Gminy Kartuzy Mieczysław Grzegorz Gołuński w formularzy zgłoszeniowym.

Zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonym filmem!

Projekt realizowany w ramach Planu Komunikacyjnego 2021 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk