Nowy formularz wniosku o płatność do operacji w ramach poddziałania 19.3

Nowy formularz wniosku o płatność do operacji w ramach poddziałania 19.3

W związku z wejściem w życie w dniu 14 grudnia 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 145/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020 udostępniamy Państwu nowe formularze w wersji 3z

Dokumenty obowiązujące od 14 grudnia 2021 r. wersja 3z 

  • Wniosek o płatność (.pdf) – otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) – otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla partnerów projektu do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla partnerów projektu do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – otwórz
  • Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (pdf) – otwórz

Bezpośredni link do najnowszych dokumentów –zobacz dokumenty 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk