PO RYBY 2014-2020
Nowy wzór Umowy o Dofinansowanie na naszej stronie

Nowy wzór Umowy o Dofinansowanie na naszej stronie

W związku ze zmianami w umowie o dofinansowanie Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

Zamieszczamy nowy wzór umowy – pobierz

Wszystkie dokumenty są dostępne w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA PO RYBY 2014-2020

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk